Jak se zbavit škůdců?


Máme-li problém s rozmnožením obtížného hmyzu či drobné zvěře v našich domácnostech, zjišťujeme si, jak se jich nejúčinnější zbavit. Takové soužití je totiž nejen o tom, že nás jejich přítomnost obtěžuje, ale často dochází přímo na parazitování těchto škůdců na nás či něčem z naší domácnosti, přičemž tuto věc pro nás udělají bezcennou. Jak se jich ale zbavit?

armadillo-790350_1280

Taková likvidace nemusí být ničím jednoduchým, takže často saháme po odborné pomoci, která s nimi zatočí velmi rychle a efektivně. A aby toto řešení bylo skutečně trvalé a problém se neopakoval, je vhodným řešením dezinfekce. Jedná se o soubor různých opatření, která vedou k zneškodnění a odstranění nežádoucích škůdců. Patří sem také deratizace hmyzu i rybenek.

Dezinfekce a deratizace je účinným nástrojem při hubení blech, mravenců, štěnic, švábů, vos, sršňů, octomilek, molů, potkanů, myší a mnoha dalších nevyžádaných spolubydlících. Dezinfekce může být ale také řešením při úmrtí. Pokud někdo zemře, začne jeho tělo podléhat hnilobným procesům, které již za krátkou dobu přispívají k rozšíření bakterií, plísní a virů do okolí. To vše často bývá doprovázeno nepříjemným zápachem, který se rychle rozšíří do všech blízkých prostor. Taková dezinfekce nese odborný název dezodorizace a je velmi vhodná pro tyto případy.

mouse-4738332_1280

A jaký je vlastně rozdíl mezi dezinfekcí a deratizací? Dezinfekce v sobě zahrnuje všechna opatření, která vedou k vyhubení škodlivých členovců, zatímco deratizace představuje opatření vedoucí k hubení hlodavců, především pak potkanů, krys, myší a hrabošů.

K dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které podle účinku můžeme dělit na:

  • Mikrobicidní – proti mikroorganismům
  • Baktericidní – proti vegetativním formám bakterií
  • Sporicidní – spory bakterií
  • Virucidní – viry
  • Fungicidní – houbové organismy

Všichni doufáme, že se daných opatření nebude pro naši domácnost nikdy potřeba, ale často i v těch nejudržovanějších prostorech může podobný problém nastat. Nejlepší je rychlý a účinný zákrok, který snáze zajistí profesionálové, kteří zkrátka a dobře vědí, na co se zaměřit.