Bytové družstvo Brno

Mnozí z vás samozřejmě vědí, co to bytové družstvo je. Už kdysi v 70. letech minulého století byla bytová družstva velice rozšířená – lidé tehdy bydleli buď v rodinných domech, ve státních bytech, anebo v družstevních bytech. Na rozdíl od státních bytů, které byly zájemcům přidělovány podle určitých, převážně sociálních kritérií, do nově vzniknuvšího družstva se mohli zájemci přihlásit a stát se jeho členy. Složili určitou částku jako zálohu – členský vklad, a to v takové výši, jakou určovaly družstevní Stanovy. Dříve členové družstva často přispívali k výstavbě družstevních bytů i vlastní brigádnickou činností. Zbytek ceny bytu hradili „družstevníci“ formou měsíčních splátek. Až byla anuita splacena, bylo možné převést byt do osobního vlastnictví – do té doby byl byt vlastnictvím celého družstva.

Družstevní byty – i když zřejmě v menší míře než kdysi – se zachovaly dodnes.

saxony-254606_960_720

Bytové družstvo je dnes právnickou osobou, která po všech stránkách zajišťuje potřeby svých členů. Okrajově se může zabývat i podnikatelskou činností, kupříkladu provádět správu nemovitostí pro jiné vlastníky. Touto vedlejší činností však nesmí být nikterak ohroženy služby pro vlastní členskou základnu.

Členem družstva se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba. Potřebujete-li se o možnostech družstevního bydlení dovědět více podrobností (například o právech a povinnostech členů bytového družstva), mohou vám v tom být nápomocni v Bytovém družstvu v Brně.

brno-czech-republic-4885864_960_720

Vlastníkem bytového domu je tedy bytové družstvo a jednotlivé byty svým členům pronajímá. A co tedy vlastní člen družstva? Nikoliv ten který byt, jenž si vybral, anebo mu byl určen k bydlení, ale je vlastníkem podílu na nemovitosti, čili družstevního podílu.

Stát se členem bytového družstva přináší určité výhody. Bytová družstva přinášejí možnost bydlení i těm osobám, které nemají dostatek peněz, aby si pořídili vlastní nemovitost, a nejsou schopni dosáhnout ani na hypotéku. Zaplatí pouze členský vklad, který dnes činí cca 25 – 35 % z ceny bytu a zbytek se hradí formou nájemného. Z těchto úhrad splácí družstvo své závazky bance – hypotéku na výstavbu bytového domu si totiž sjednává samo bytové družstvo.

Po splacení ceny bytu je i dnes možné přistoupit k převodu bytové jednotky a podílu na společných prostorách do osobního vlastnictví, avšak zákonný nárok na to nevzniká. Záleží na Stanovách družstva či na rozhodnutí Členské schůze.