Máte zaměstnance? Máte povinnosti!

Pokud tedy už i vaše firma zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, máte kolem toho samozřejmě povinnosti. Jednak v nemocenském pojištění máte ohlašovací povinnost a za další oznamovací povinnost.
HLÁŠENÍ DO REGISTRU ZAMĚSTNAVATELŮ
Každý zaměstnavatel se do osmi kalendářních dní od nástupu svého zaměstnance do zaměstnání musí hlásit na předepsaném tiskopise u příslušné sociální správy do registru zaměstnavatelů. Podle místa podnikání u jedné z těchto:
·         Okresní správa sociálního zabezpečení
·         Pražská správa sociálního zabezpečení
·         Městská správa sociálního zabezpečení Brno
Úplně stejná lhůta, tedy osm kalendářních dní, máte také na to, abyste nahlásili jakoukoli změnu či podali odhlášku právě z registru zaměstnavatelů, pokud vám skončí poslední zaměstnanec.

porada zaměstnanců.jpg
HLÁŠENÍ DO REGISTRU POJIŠTĚNCŮ
Jednou z vašich povinností je také na předepsaném tiskopise opět ve lhůtě osmi kalendářních dní nahlásit, že vám k určitému datu tedy nastoupil zaměstnanec do zaměstnání, stejně tak musíte hlásit i ukončení pracovního poměru. To jsou tyto formuláře:
·         Oznámení o nástupu do zaměstnání
·         Oznámení o skončení zaměstnání
PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Další vaší povinností je od svých zaměstnanců (případně bývalých v ochranné lhůtě) přijímat žádosti o dávky v nemocenském pojištění na základě vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Na základě toho pak musíte vyplnit tiskopis s názvem Příloha žádosti o dávku nemocenského pojištění a vše okamžitě předat příslušnému úřadu (tedy jednomu z výše uvedených).
Vyplácet budete prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény svému zaměstnanci tak zvanou náhradu mzdy. Tuto náhradu vyplácíte pouze za pracovní dny, ale až od čtvrtého pracovního dne. Zaměstnanec je tedy doma první tři dny bez náhrady mzdy. Výjimku tvoří karanténa, kdy se platí od prvního pracovního dne náhrada mzdy. Výše této náhrady se vypočítává z výše průměrného výdělku, stejně jako se počítá výše náhrady mzdy na dovolené.
pacient a lékař.jpg
POZOR! Náhrada mzdy v prvních čtrnácti dnech není dávkou sociálního pojištění a je vyplácena na základě dokladů o vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění. Tato částka se do výše nároku podle zákoníku práce nedaní, ani se z ní neplatí pojistné na sociální či zdravotní pojištění. V tuto dobu si sami můžete kontrolovat dodržování stanoveného režimu nebo si můžete požádat i příslušný úřad správy, aby kontrolu provedl. Pokud se zjistí porušení, můžete snížit nebo zcela odejmout náhradu mzdy v prvních čtrnácti dnech, kterou vyplácíte vy.
ZÁLOHY NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Každý ze zaměstnavatelů musí sám ze mzdy zaměstnanci srážet zálohu na pojistné a odvádět je společně se svým pojistným na účet správy. Vždy je sociální pojištění splatné od 1. do 20. dne v následujícím měsíci.

Posted in Nezařazené