Nejen „papírové“ doklady lze bezpečně a rychle skartovat

Stále stejná obehraná písnička. Kanceláře ve firmě přetékají zaplněnými archivačními krabicemi, které se skládají jedna na druhou, až nastane čas je přemístit do archivu. Některé firmy mají přímo uložené zákonem o archivnictví za povinnost vést spisovou službu a povinnost uchovávat dokumenty. Musejí vydat i archivní a skartační řád. Zpravidla ve firmě bývá člověk, který se o toto stará, je odborně proškolen a vede příslušné záznamy. Již při přijímání dokumentů určených do archivu označuje krabice či složky příslušným znakem, jak dlouho je povinné ty, které doklady archivovat. Některé se skladují tři roky, jiné 5 let, patnáct let, až 30 let.

papírové krabice

Téměř každá firma má problém s prostory, do kterých se stále navážejí dokumenty určené k archivaci. Ale co s těmi, kterým končí ze zákona povinná archivační lhůta? Od toho jsou tu profesionálové Skartace dokumentu – Praha, kteří odvedou práci za vás a zbaví vás starostí a nerudovské otázky „kam s ním“.
Ekoskart.eu zajistí naprosto spolehlivou a zaručenou likvidaci dokumentů, pro které si i přijedou, naloží a bezpečně dopraví do místa – neustále střeženého objektu, kde následně dochází ke znehodnocení dokumentů. Pro transparentnost vám umožní i vaši přítomnost, abyste se přesvědčili, že vše probíhá podle předem stanovených pravidel.

přeplněný archiv papíry

Veškerou likvidaci proženou velkokapacitní skartovačkou, která dovede skousnout nejen papíry, ale i CD disky, DVD i staré nepoužívané diskety. K tomu vám předají po provedené likvidaci v souladu s nařízením protokol o ekologické likvidaci.
Vašemu archivu se uleví a uleví se i přírodě, protože dochází k bezpečné a ekologické likvidaci. Prázdné šanony se vrací zpět do vaší firmy pro další použití, stejně tak jako pytle, ve kterých se složky přepravovaly. Nic nepřijde nazmar!
Cena za provedenou skartaci je odvozena od toho, zda je odpad tříděný či netříděný, v euro deskách, kroužkové vazbě, bez příměsí apod.