Přijedeme s léky i k vám


Rozvoz léÄiv Chrudim je novou a jistÄ› vítanou službou, se kterou pÅ™ichází lékárna „Pod BÅ™eÄÅ¥anem“. Smyslem této služby je dopřát obÄanům i v lékárnÄ› takový servis, který je u jiného nákupu běžný. Využít tak můžou dovoz až do domu pÅ™edevším ti, kdo nakupují v e-shopu. V tomto případÄ› je služba mírnÄ› zpoplatnÄ›na. UrÄitÄ› jako velmi příjemnou a v mnoha případech i velmi potÅ™ebnou ji pÅ™ivítají ti zákazníci lékárny, kteří mají zájem o zdravotní pomůcky na poukaz. Pro nÄ› je tento rychlý a spolehlivý servis zcela bezplatný.

Rozvoz léků na Chrudimsku

NejvÄ›tší lékárna na Chrudimsku má za sebou už Ätvrt století spolehlivého servisu, díky nÄ›muž a ochotÄ› vÅ¡ech pracovníků a rovněž i díky Å¡irokému sortimentu zboží patří k zařízením nejoblíbenÄ›jším a nejžádanÄ›jším. KromÄ› služeb, které jsou typické pro každou lékárnu, funguje zde navíc i prodej zdravotních pomůcek. Tato specializace zaÄala pÅ™ed deseti lety a zdravotní potÅ™eby jsou od té doby souÄástí lékárny. NejnovÄ›jší snahu pracovníků této lékárny lze oznaÄit jako rozvoz léÄiv Chrudim. Jedná se o rychlý a spolehlivý servis, pomocí kterého jsou rozváženy léky a zdravotní potÅ™eby zákazníkům až do domu.

Posted in Nezařazené